Harhaluulot ulkomaalaisesta työvoimasta – henkilöstövuokraus ei oikeasti ole tätä

Henkilöstövuokrausta ja ulkomaisen vuokratyövoiman käyttöä koskee Suomessa tiettyjä yleisiä uskomuksia. Ne eivät ole totta. Uskallamme sanoa, että ne eivät pidä paikkaansa, koska meillä on asiasta pitkä kokemus.

Mitä enemmän asiakasyrityksillä ja niiden työntekijöillä on ylipäätään kokemuksia ulkomaalaisten työntekijöiden käyttämisestä, sitä positiivisemmin he suhtautuvat asiaan.

Väärä käsitys 1: ”Ulkopuolelta tuleva työntekijä ei usein yksinkertaisesti onnistu työssään”

Yksi henkilövuokrausta koskeva epäilys on, voiko eri kulttuurista kotoisin oleva työntekijä suoriutua tehtävistään Suomessa. Kun työntekijän hankintaprosessi tehdään niin huolellisesti kuin Hansavest sen tekee, työntekijät suoriutuvat miltei aina tehtävistään erinomaisesti.

Yritämme aina löytää asiakkaillemme täydellisen työntekijän. Jos epäonnistumme tehtävässämme, etsimme ja löydämme uuden työntekijän. Kokemuksen myötä voimme sanoa, että epäonnistumisia tapahtuu harvoin.

Työntekijää ei jätetä tällaisessa tilanteessa oman onnensa nojaan. Jos ihmiseltä puuttuu yksi ominaisuus, jonka takia hän ei sovellu tiettyyn työtehtävään, hänelle etsitään uusi soveltuva työpaikka.

Väärä käsitys 2: ”Kielimuuri tai kulttuurisokki ovat liikaa”

Selvitämme asiakkaan kanssa etukäteen työntekijöille asetettavat vaatimukset. Takaamme aina työntekijän täyttävän luvatut kriteerit. Suomea tai englantia osaavat työntekijät löytyvät aina niistä positioista, joissa kielitaito on välttämätön. Joskus kielitaitoa ei tarvita, mutta myös tällöin asiasta sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa ja kommunikaatio muun työtiimin avulla onnistuu aina sovitulla tavalla.

Väärä käsitys 3: ”Ulkomaalaiset ovat halpatyövoimaa”

Joskus suomalaiset työnantajat pelkäävät omien työntekijöidensä reaktioita ulkomaalaiseen työvoimaan. Suomalaisilla työntekijöillä voi olla epäluuloja tai pelkoja siitä, että ulkomaalaisia käytetään Suomessa halpatyöntekijöinä. Todellisuudessa kaikilla samaa työtä tekevillä työntekijöillä on sama työehtosopimus ja samat palkat.

Henkilövuokraus on tarpeellinen toimiala siksi, että monissa yrityksissä on Suomessa nykyään pulaa ammattitaitoisista tekijöistä, esimerkiksi hitsareista. Näistä töistä on Suomessa muodostunut mielikuva, että ne ovat vähempiarvoisia tai jotenkin huonompia duuneja. Lisäongelma pinta-alaltaan laajassa Suomessa on myös se, että työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Lisäksi työmarkkinat ovat muuttuneet sillä tavalla, että kasvava joukko ihmisiä ei halua työskennellä viitenä päivänä viikossa kahdeksasta viiteen. Työmarkkinat ovat joustavat yhtä hyvin työnantajien kuin monien työntekijöiden tarpeiden näkökulmasta. Tällöin henkilöstövuokraus toimii välittäjänä.

Väärä käsitys 4: ”Ulkomaiset työntekijät jäävät Suomeen rasittamaan sosiaaliturvaa”

Hansavestin rekrytoimat ulkomaiset työntekijät ovat motivoituneita ammattilaisia, joita kiinnostaa heidän koulutustaan vastaava asiallinen työ ja ajallaan maksettu palkka. Loma-aikoina ja töiden loputtua he haluavat järjestään palata kotimaihinsa perheidensä luo.