Hansavest on henkilöstövuokrauksen myytinmurtaja –  ennakkoluulot henkilöstövuokrauksesta ovat hyvien  kokemuksien myötä karisseet niin työntekijöiltä, kuin  asiakasyrityksiltä

Kun puhutaan henkilöstövuokrauksesta, herättää se erilaisia mielipiteitä laidasta laitaan.  Siinä missä toiset näkevät henkilöstövuokrauksen nopeana ja joustavana tapana tehdä  töitä, toisille sana voi tarkoittaa pätkätöitä sekä kasvottomia työntekijöitä ja työnantajia. 

Hansavest on kokonaisvaltaisia työnvälityspalveluita tarjoava yritys, joka haluaa omalta  osaltaan olla määrittelemässä henkilöstövuokrauksen käsitettä uudelleen. 15 vuotta  toiminut yritys on vuosien aikana nähnyt niin työnantajien, kuin työntekijöidenkin tarpeet  ja kehittänyt omia palveluitaan vastaamaan molempien tarpeita parhaalla mahdollisella  tavalla. Vaikka yrityksen päätehtävä onkin luonnollisesti löytää parhaat tekijät avoinna  oleviin työtehtäviin, tarjoaa se työntekijöilleen niin paljon muutakin.  

Kilpailukykyä henkilöstövuokrauksen avulla 

Hansavestissä on kuultu asiakasyritysten tarve ammattitaitoiselle työvoimalle. Usein  Suomessa törmätään ongelmaan, että avoinna oleviin työtehtäviin ei yksinkertaisesti  löydy tarpeeksi ammattitaitoisia tekijöitä, jonka vuoksi yrityksen kasvu ja  kehitysmahdollisuudet tyssäävät, ennen kuin ne ovat ehtineet kunnolla edes alkaa. Myös  joustavuus on avainasemassa, kun puhutaan yrityksen kilpailukyvystä. Työvoiman  vuokraus mahdollistaa pitämään yrityksessä työntekijöitä tarpeen mukaan – kapasiteetin  kasvaessa suurentamaan työntekijöiden määrää helposti sekä nopeasti ja hiljaisimpina  kausina tarpeen mukaan vähentämään. 

Suomalaisissa yrityksissä onkin huomattu ulkomailta kuten Latviasta, Bulgariasta tai  Ukrainasta tulleiden työntekijöiden hyvä ammattitaito. Myös näiden maiden  työntekijöiden sopeutuvaisuutta ja joustavuutta arvostetaan erityisesti. Ulkomainen  työvoima ei siis ole vain hetkellinen trendi Suomen työmarkkinoilla, vaan kyseessä on  jatkuva tarve, jonka vuoksi Hansavest haluaakin tehdä prosessista mahdollisimman  jouhevaa molemmille osapuolille.

Ratkaisu löytyy helppoudesta ja luotettavuudesta 

Kun suomalainen yritys haluaa palkata ulkomaisen työntekijän, arvostaa se  ammattitaidon lisäksi ennenkaikkea työntekijän luotettavuutta ja joustavuutta. Kun  tehdään töitä yhdessä, mutta tullaan eri kulttuureista on tärkeää, että molemmat  osapuolet voivat luottaa toisiinsa. Tässä välissä tulkkina ja liimana toimii Hansavest.

Hansavest varmistaa omalla rekrytointi- ja koulutusprosessillaan, että asiakasyritys  todellakin saa sitä mitä se tarvitsee ja vastaavasti työntekijä voi luottaa siihen, että hänen  takanaan seisoo Hansavest, joka tukee ja huolehtii työntekijöistään.  

Työntekijät käyvät läpi rekrytointiprosessin kotimaassaan ja vaadittavan koulutuksen  Virossa, ennen kuin ovat valmiita aloittamaan työt Suomessa. Jokaisella työntekijällä on  myös oma Hansavestin tiimiesimies, joka auttaa ratkomaan mahdollisia työntekijän tai  asiakasyrityksen kysymyksiä koskien rekrytointia.  

Suomalaisen työnantajan ei siis tarvitse käyttää aikaansa sopivien ulkomaisten  työntekijöiden etsimiseen, paperitöiden ja byrokratian hoitamiseen eikä kouluttamiseen.  Vastaavasti työntekijän ei myöskään tarvitse hakea itsenäisesti eri työpaikkoja ulkomailta,  selvittää vaadittavia paperiasioita ja palkkakäytäntöjä tai murehtia asunnon etsimisestä,  sillä Hansavest hoitaa kaiken tämän työntekijän puolesta.

Haluatko lisätietoja?
Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia tai soita meille, niin otamme sinuun yhteyttä.